Svenskt bokashiströ 4x1kg

SEK 356.00 inkl. moms*

Endast 4 kvar

BOKASHI

Svenskt Bokashiströ 4 x 1 kg för fermentering av matavfall i lufttät hink.
Vetekliet kommer från två små kvarnar i Västra Götaland. Fermenteras med EM® i Säffle av de på bokashi.se!

4 x 1 kg påsar Bokashiströ tillverkat av vetekli förädlat med Effektiva Mikroorganismer (EM). Används för Bokashi kökskompostering.

En påse räcker 2-3 månader för en 3-personers familj (beroende på familjens vanor). Man använder 2-3 matsked strö per liter matavfall.

Bokashiströ håller minst ett år från packningsdatum. Förvaras svalt och ej i direkt solljus. Levereras i lufttäta påsar, bruttovikt 4,0 kg.

Bokashi är ett kompostmedel där vetekli ympats med EM mikrober. EM i sig är ett konsortium av naturliga jordmikrober, en grupp som genom samverkan effektivt bryter ned organiskt material, påskyndar mineraliseringen och humifieringen. I jorden har EM mikroberna förmågan att skapa stabila odlingssystem med en flora som aktivt samverkar med växten och indirekt konkurrerar ut patogena arter.

EM konsortiet är uppbyggt av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och jästsvampar. EM1 är helt fritt från GMO förändrade mikrober och är byggt av gedigna isolat av noggrant utvalda jordmikrober. Preparatet produceras i labbmiljö med höga reningskrav.

I jorden ger Bokashi:

 • Mer lätt tillgänglig näring genom effektivare mineralisering
 • Stimulerar mikrolivet med en hög andel energi & kväve
 • Förbättrad humifiering som påverkar jordens kemiska, fysiska och biologiska egenskaper
 • Samverkar aktivt med växten i rotzonen och aktiverar rotutveckling groning, fruktsättning och mognad
 • Ökar växternas fotosyntesförmåga
 • Stärker växtens försvar och härdighet
 • EM mikroberna besätter snabbt organiskt material och skapar friska odlingssystem genom att konkurrera med patogena arter.
 • Fotosyntesbakterierna fixerar både kväve & CO2 och bidrar därigenom med att tillföra ekosystemet energi & kväve
 • Har förmågan att under längre tid bygga upp biomassan i jorden
 • En högre biomassa ger en jord med bättre struktur som kan hålla mer näring, vatten och luft – en mer resilient jord som bättre klarar extremt väder
 • En jord med högre biomassa binder klimatgaser

Mikroberna i EM konsortiet är 100% naturliga, de bryter ned och mineraliserar organiskt material med samma processer som utvecklats under evolutionen. Det ger näring i en form som är anpassad efter växternas behov.


Kategori Bokashi & Biokol

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 284.80.