Rádnagård


OBS! 

BUTIK OCH LOPPIS STÄNGD SOMMAREN 2023RÁDNA - Den första kalven om våren / Granne, kompis 


Det är från sjön vi bor bredvid som vi tagit namnet till Rádnagård.
Radnejaur - Rádnávrrie

"Av rátna i rátna-miesse = den första kalven om våren." - H Grundström 1935

"Förleden är ett gammalt nordiskt lån från fornvästnordiskans granni 'granne' till samiskan och finns i olika former i västliga samiska varieteter. I umesamiskan är både krádna och rádna belagda och betydelsen är främst 'kamrat, kompis'. Man kan anta att samverkan med grannarna gav betydelsen kamrat/kompis. 
Rádnávrrie på umesamiska." - Olavi Korhonen